Maria Lannér

20 års erfarenhet av förändringsledning i uppstart och tillväxt

 

Jag kan bidra med 20 års erfarenhet av att driva förändringar och tillväxt inom olika branscher. Både inom privat och offentlig sektor, inom internationellt bistånd och civilsamhälle i Sverige och internationellt. Jag har anlitats som konsultstöd för att bygga projekt och verksamheter till något nytt och större där det ofta behövs någon som är självständig och flexibel. Någon som kan ta hand om allt, högt som lågt, under en tidsbegränsad period i en startup eller förändringsprocess.

Jag utvecklar och coachar även grupper och individer så att de når sina önskade resultat och drömmars mål.

Hur kan jag hjälpa till på er Förändringsresa?

Operativt konsultstöd vid uppstart och tillväxt

Under uppstart och tillväxtfaser och när en plan ska sjösättas, behövs det ofta extra konsultstöd för att flexibelt kunna möta behov som förändras både snabbt och drastiskt. Jag hjälper till med både strategiskt och operativt konsultstöd på alla nivåer på er tillväxtresa.

Förändringsarbeten

Förändring är en förutsättning för utveckling, och samtidigt möts det ofta av motstånd eftersom vi människor styrs av våra vanor och företagskulturer. Jag coachar i alla typer av förändringsarbeten, både för individer och grupper i företag och organisationer.

Paradigmskiften

Ett paradigmskifte är när ett tankemönster förändras kraftigt och därmed även beteendemönster. Faktorer i vår omvärld som gör att man måste göra en kraftig omställning i sitt liv eller sin verksamhet och skapa en helt ny företagskultur. Jag hjälper er på denna resa.

Målprogrammering

Målprogrammering är ett effektivt sätt att visualisera önskade resultat och genom det skapa motivation till ett förändringsarbete. Med kreativa processer hjälper jag er att skapa en attraktiv framtidsbild, dit ni vill komma. Ett minne av framtiden som ger en kick-start till att ta sig dit.

Coachande ledarskap

I det coachande ledarskapet ligger fokus på individens egen vilja till utveckling. Som coachande ledare stöttar jag och förstärker individens egna drivkraft att nå sina mål och personliga utveckling som i sin tur ger en positiv utveckling för företaget,  organisationen, eller familjen.

Förändringsledning

Har ni kört fast i vassen? Behöver ni genomgå en strategisk förändring för att nå uppsatta mål och önskade resultat? Tillsammans arbetar vi fram en process som vägleder individer och grupper i er organisation så att ni alla når ert önskade resultat.

 

Kontakta mig – jag är nyfiken på Din förändringsresa: maria@neptunia.se, mobil: 0708666961.