Neptunia Development

Förändringsarbeten

Förändring är en förutsättning för utveckling, och samtidigt möts det ofta av motstånd eftersom vi människor styrs av våra vanor och företagskulturer. Maria Lannér coachar i alla typer av förändringsarbeten, både för individer och grupper i företag och organisationer.

Förändringsledning

Har ni kört fast i vassen? Behöver ni genomgå en strategisk förändring för att nå uppsatta mål och önskade resultat? Tillsammans arbetar vi fram en process som vägleder individer och grupper i er organisation så att ni alla når ert önskade resultat.

Coachande ledarskap

I det coachande ledarskapet ligger fokus på individens egen vilja till utveckling. En coachande ledare stöttar och förstärker den egna drivkraften att nå sina mål eller personliga utveckling som därmed ger en positiv utveckling även för företaget eller organisationen.

Målprogrammering

Målprogrammering är ett effektivt sätt att visualisera dina önskade resultat och genom det skapa motivation till ditt förändringsarbete. Vi arbetar med alla fem sinnen och skapar en attraktiv framtidsbild, dit du vill komma. Ett minne av framtiden som ger en kick-start till att ta sig dit.

Paradigmskiften

Ett paradigmskifte är när ett tankemönster förändras kraftigt och därmed även beteendemönster. Det kan handla om trosuppfattningar, politik, filosofi eller andra faktorer som gör att ett företag eller organisation måste ställa om sin verksamhet och ledarskap kraftigt och skapa en ny företagskultur.

Gränslandskommunikation

Många av våra uppdrag är för organisationer och företag som baserar sin verksamhet på olika former av värderingar där det ofta behövs enkommunikation som tillkännager och hanterar olika värderingar. Vi kallar detta gränslandskommunikation och uppdragen riktas mot ideell sektor, offentlig förvaltning samt privata företag.