Exempel på uppdrag

Amref Flying Doctors expansion i Norden

2015 tog Amrefs ledning i Nairobi beslut om att göra en 5-årig investering i att utveckla insamlingsverksamheten i Norden. Jag fick i uppdrag att ta fram en strategi, budget och insamlingsplan och tillsammans med ett globalt team operativt se till att uppsatta mål nåddes. Inom loppet av 6 år ökade den årliga insamlingen hos privata givare från 900 000 till 14 miljoner kronor and antalet privata givare från några få till över 20 000. “Sverige-metoden” blev en succé och de metoder som jag var med och utvecklade används nu för att expandera insamling globalt på andra Amref-kontor.

Uppstart av Amref Leadership Academy

När corona-pandemin slog till så var Amrefs ledning i Nairobi snabb med att skapa en digital plattform för lärande och ledarutveckling. Med över tusen anställda i 35 länder i Afrika var det viktigt för Amref att hänga med i den digitala utvecklingen under pandemin för att kunna vara en flexibel hälsoorganisation där det coachande ledarskapet har en central roll. Jag anlitades för att vara med och ta fram ett underlag till en serie seminarier kring coachande ledarskap och jag deltog även som presentatör och workshopledare.

Operativt stöd vid intensiva faser

Flera av dom längre och mer omfattande uppdragen jag har haft, har startat som ett kortare operativt uppdrag. Det har visat sig vara ett bra sätt att lära känna mig som person och konsult men också för mig att få en förståelse för kunders verksamheter. Jag har lätt för att sätta mig in i en verksamhet och hur nuvarande behov ser ut och det blir ofta naturligt att efter en stund då också arbeta mer strategiskt och proaktivt mot tydliga mål. Operativ avlastning på några timmar i veckan kan handla om t.ex. konstitutionell administration och finansiell rapportering, hjälp med att rigga kampanjer och events, utskick, kommunikation i digitala kanaler och på sociala medier.

Från riskkapitalbolag till utvecklingsaktör

Som ansvarig ägare till statliga investeringsbolaget Swedfund var det viktigt för Utrikesdepartementet (UD) att visa på att Swedfunds portföljbolag i fattiga länder inte bara skapade ekonomisk tillväxt utan även social och miljömässig hållbarhet. Utvecklingseffekter blev ett nytt begrepp som kom att prägla inte bara hur Swedfund kommunicerade sin verksamhet, utan hur hela investeringsprocessen såg ut och behövde förändras. Min roll var att tillsammans med Swedfunds ledning hålla i dialogen med UD, se till att interna arbetssätt förändrades, kommunicera det till media och andra intressenter.

Påverkningsarbete kring vattenförsörjning

I Sverige tar vi vårt rena vatten för givet. Barn i många delar av Afrika får gå många mil för att hämta vatten, som dessutom är smutsigt och de blir sjuka när de dricker av det. God hälsa är en förutsättning för att kunna ta sig ur fattigdom och därav är tillgång till rent vatten mycket viktigt. För att skapa en bättre förståelse för hållbar vattenförsörjning hos skolbarn i Sverige, anlitades jag att genomföra aktiviteten ”Walking for Water” i samarbete med Internationella Engelska Skolan och Amref Flying Doctors.

Hantering av trauma kopplat till kriser och mediedrev

En kris, som dessutom kommunicerats brett i medier, kan bli ett trauma för den eller dom som varit inblandade. Och även om en organisation eller företag, eller kanske personligt varumärke under lång tid har haft både kris- och mediekrisplan, så går det inte att föreställa sig fullt ut vad det innebär att vara mitt i ett mediedrev. Jag har coachat många klienter där jag ger stöd att bearbeta trauman som följer ett mediedrev. Tillsammans bygger vi upp självkänslan, gör en plan för återhämtning genom att skapa nya positiva målbilder och omramning av negativa känslominnen.

Båt-Rehab för ensamkommande flyktingungdomar

Under 2015-16 fick Europa bevittna en flyktingström utan dess like i nutid. Totalt 162 877 asylsökande kom till Sverige under 2015, många av dom var ensamkommande ungdomar som hade varit med om fruktansvärda händelser kopplat till havet, då de hade färdats till sjöss över medelhavet.  Genom ett samarbete med Aleris boende för ensamkommande i Mölndal, genomförde jag båtaktiviteter där ungdomar fick köpa motorbåt i syfte att övervinna rädsla och omrama i negativa känslominnen och trauman kopplat till vatten.

Att sälja affärer på en biståndspolitisk arena

För inte så länge sedan var det inte helt lätt att tala om nyttan av den privata sektorn och samtidigt tala om utveckling i fattiga länder. Det var lite som att svära i kyrkan. Att förlägga verksamhet i låglöneländer, sågs på med skepsis framförallt från aktörer inom civilsamhället. Mina uppdrag har många gånger handlat om att kommunikativt hantera balansen i att dels främja kommersiella affärsmöjligheter för svenska företag, och dels försvara detta incitament gentemot andra intressegrupper inom regering, politik och aktörer som arbetar med människorättsfrågor.

Investeringsfrämjande aktiviteter i Östafrika

Det tar tid att ändra attityder och beteendemönster. Jag har genomfört ett antal delegationsresor och investeringsseminarium med affärsänglar och företagsrepresentanter inom flera olika branscher. Syftet har varit att förändra synen på vad som är möjligt när det gäller affärer och investeringar på den östafrikanska marknaden. Dessa aktiviteter har genomförts i samarbete med de svenska ambassaderna, andra främjaraktörer såsom Business Sweden, EKN, SEK och NIR samt handelskammare.

Arbete med civil-miltärt samarbete på Försvarshögskolan

I samband med en övergripande organisationsförändring inom totalförsvaret skulle Försvarshögskolan (FHS) gå från att vara en sluten läroanstalt till en allmän, ackrediterad utbildning. Ledarskapsprogram, i synnerhet kopplat till internationella fredsbevarande FN-operationer, skulle öppnas upp för allmänheten. I samband med detta anlitades jag som konsult för att genomföra olika aktiviteter, seminarier, rundabordssamtal och kurser i civil-militärt samarbete. Dessa initiativ blev sedan grunden till en ny myndighet – Folke Bernadotte Akademin.

Kontakta mig – jag är nyfiken på Din förändringsresa: maria@neptunia.se, mobil: 0708666961.